CÔNG TY CP TÔM MIỀN NAM VÀ HTX THÀNH ĐẠT HỢP TÁC LIÊN KẾT VÙNG NUÔI TÔM DUY TRÌ ĐẠT CHỨNG NHẬN ASC

Tháng 07/2023, Công Ty CP TÔM MIỀN NAM (SVS) và HTX THÀNH ĐẠT tiến hành tái ký kết hợp đồng cho các nông hộ của HTX để triển khai duy trì chứng nhận ASC.

Bà Lê Thị Như Ý – Phó Giám Đốc Chất Lượng, đại diện công ty ký hợp đồng hợp tác từng nông hộ và Ông Trần Thanh Triều – CTHĐQT hợp tác xã ký đại diện quản lý hợp tác xã.

 Việc ký kết này là cơ sở giúp SVS duy trì ổn định nguồn tôm nguyên liệu để có thể cung cấp lượng sản phẩm ASC nhiều hơn cho khách hàng. Tạo tiền đề cho HTX THÀNH ĐẠT có cơ hội được nâng tầm thương hiệu trong việc quản lý hoạt động và sản xuất tôm nguyên liệu.

Thông tin liên kết, tuân thủ pháp lý, tiếp nhận ý kiến, truy cập vào trang wed: https://www.svs.com.vn/

Thông tin liên hệ hoặc góp ý trực tiếp:

Ông TRẦN THANH TRIỀU – CT HTX: 0917.490.825

Bà LÊ THỊ NHƯ Ý – PGĐ CÔNG TY: 0988.960.087