Năng Lực Sản Xuất

Nhà máy được trang bị các thiết bị hiện đại với công suất đạt 5.000 tấn / năm:

 + 03 tủ đông tiếp xúc

 + 02 tủ đông bán tiếp xúc

 + 01 băng chuyền IQF

 + 01 cối đá vảy

 + 02 máy dò kim loại

 + 02 máy đóng gói hút chân không

 + 02 máy kéo màng co

 + 01 kho lạnh 200 tấn