SVS-CÀ MAU VÀ HTX DỊCH VỤ NTTS 30/4 HỢP TÁC LIÊN KẾT VÙNG NUÔI TÔM TIẾN TỚI ĐẠT CHỨNG NHẬN ASC

           Với mục tiêu xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, South Vina Shrimp (SVS) đã phát triển mô hình Liên kết chuỗi từ tháng 12/ 2016 Mục tiêu tạo ra chuỗi liên kết khép kín từ cung ứng, sản xuất, tạo ra sản phẩm tôm sạch cho khách hàng.

         Đến năm 2020, SVS đã liên kết được 11 vùng nuôi tôm của Tổ hợp tác và Hợp tác xã theo các mô hình nuôi quảng canh và tối canh cho cả 2 loại tôm sú và thẻ. Và để nâng tầm chất lượng nguyên liệu, SVS tiếp tục phát triển triển khai xây dựng chứng nhận ASC cho một số vùng nuôi tiêu biểu, cụ thể là hiện nay có 1 đơn vị vận tải đang vận hành nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC và đã được tổ chức ASC chứng nhận cấp.

         Ngày 12/12/2020, Trung tâm Hợp tác quốc tế trồng trọt và khai thác bền vững (ICAFIS) và tổ chức WWF phối hợp cùng Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại chuỗi liên kết theo tiêu chuẩn ASC cho vùng nuôi tại Hòa Bình – Bạc Liêu và Lễ ký kết hợp tác liên kết chuỗi sản xuất tiến tới xây dựng tiêu chuẩn ASC giữa Công ty cổ phần Tôm Miền Nam-Chí Nhánh Cà Mau (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) với Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30/4 (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

        Bà Lê Thị Như Ý – Phó Giám Đốc Chất Lượng, đại diện công ty ký hợp tác xã Ông  Đặng Văn Ngọc – CTHĐQT hợp tác xã:

 

 

        Đại diện lãnh đạo các tổ chức tham gia đã chia sẽ một số khó khăn trong quá trình hợp tác liên kết chuỗi với các Tổ hợp tác/Hợp tác xã. Mọi người bày tỏ mong muốn khi các bên tham gia vào chuỗi liên kết cần có sự nỗ lực và cố gắng trên quan điểm “đôi bên cùng có lợi”.

      Việc ký kết này là cơ sở giúp SVS xây dựng dây kết nối khớp nối đóng từ khâu cung ứng sản phẩm có xác nhận, sản xuất và tạo ra sản phẩm có chất lượng cho khách hàng. Tạo tiền đề cho HTX 30/4 có cơ hội được công nhận năng lực thật sự của tất cả thành viên cũng như khẳng định thương hiệu sản phẩm tôm nguyên liệu của HTX.

      Trong kế hoạch năm 2021, công ty và HTX dự kiến ​​sẽ xây dựng trại nuôi tôm và đánh giá chứng nhận cho 14 hộ tiêu biểu trong HTX với sản lượng dự kiến ​​800 tấn/năm.

Thông tin liên kết, mệnh thủ pháp lý, tiếp nhận ý kiến ​​các thể như sau:

Thông tin liên kết và hồ sơ pháp lý